GZ psychologen BIG
Leden van het NIP
Psychotherapeut BIG
Trainer/coach Mindfulness
PPH

Praktijk Psychologische Hulpverlening

Aanpak

De psychologen van de PPH zoeken steeds naar de aanpak die het best aansluit bij de cliënt en zijn of haar problemen. Zij gebruiken hierbij inzichten en technieken uit diverse therapeutische richtingen.
Dit kan zowel gedragsmatig, cognitief, inzichtgevend, EMDR, als een combinatie hiervan zijn.

De eerste gesprekken zijn bedoeld als kennismaking en onderzoek. Uw hulpvraag en klachten worden geïnventariseerd. Hoe lang u last hebt van uw klachten, wat u denkt dat de oorzaken zijn en hoe ze uw leven beïnvloeden.
In de verdere gesprekken komt uw levensloop aan de orde en wordt er een beeld gevormd van wie u bent en hoe een en ander met uw klachten samenhangt.
Afhankelijk van uw hulpvraag en uw mogelijkheden worden afspraken gemaakt over het doel van de behandeling, de aanpak en de frequentie van de behandelcontacten.