GZ psychologen BIG
Leden van het NIP
Psychotherapeut BIG
Trainer/coach Mindfulness
PPH

Praktijk Psychologische Hulpverlening

Vergoeding 2021

 

De psychologen van PPH-Gouda zijn BIG geregistreerd en hun behandelingen worden vergoed binnen het basispakket van de Nederlandse zorgverzekeraars. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Basis zorg GGZ en Specialistische zorg GGZ.

 

Eigen risico

Het eigen risico voor de verplichte standaard verzekering is voor 2023 vastgesteld op 385 euro per jaar. Het is echter ook mogelijk dat u zelf een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Het eigen risico is van toepassing op de zorg die u krijgt bij de PPH.

 

Eigen bijdrage

Er geldt in 2023 geen eigen bijdrage.

 

Afspraak niet nakomen

Wanneer u een afspraak niet nakomt en u zegt niet op tijd af, dan kan PPH de afspraak bij u in rekening brengen. U krijgt dit geld niet van uw zorgverzekeraar terug. Een afspraak op tijd afzeggen betekent dat u minimaal 48 uur van te voren, op werkdagen, doorgeeft dat u niet kunt komen.

 

Verwijzing

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

 

Tarief

Indien u geen aanspraak op vergoeding via de zorgverlener kunt of wilt maken, rekenen wij een tarief van 118 euro per consult van 50 minuten.